Tham dự buổi lễ cùng chúng tôi vào ngày chủ nhật  lúc 9:30 English & 10:30 Tiếng Việt 

Biếu tặng         Nếu bạn muốn hỗ trợ một món quà yêu thương đến Đấng Cứu Rỗi thông qua chúng tôi , xin vui lòng sử dụng thanh Quyên góp từ thiện trên trang này . Điều                                              này sẽ là một sự khác biệt lớn đối với chúng tôi , vì chúng tôi có một tầm nhìn cho 3 năm tiếp nhân dịp năm mới Việt Nam  năm 2016 ( tất cả các trang web song                                          ngữ mới , xem trực tiếp các dịch vụ , phim Việt - lồng tiếng, thiết lập một con đường mới để đưa trẻ em từ Việt Nam đến học tập trong các trường học của                                                    WELS ). Chúng tôi cảm ơn bạn đã thể hiện tình yêu của bạn đối với Chúa , hướng về nhiệm vụ một cách trực tiếp và cá nhân ở đây tại Bình An Trong Chúa Giêsu .

                                                                                                                   Gửi Quà từ thiện đến :
                                                                                                                   Peace in Jesus Vietnamese Lutheran Church
                                                                                                                   Có thể gửi qua Paypal tại đây.
                                                                                                                   1253 N Cole Rd
                                                                                                                   Boise, ID  83704