Tham dự buổi lễ cùng chúng tôi vào ngày chủ nhật  lúc 9:30 English & 10:30 Tiếng Việt 

Chia sẻ Câu chuyện của chúng tôi

​  

                                                                                                                     Hãy nói chuyện với bạn bè của bạn về những người bạn mà bạn nhìn thấy

                                                                                                                     giới thiệu trên trang web này. Hãy cho họ biết rằng Chúa đang làm việc trong

                                                                                                                     cộng đồng người Việt ở Boise, Idaho ... và hơn thế nữa. Hãy vui mừng trong

                                                                                                                     phước lành của chúng tôi và phát triển gần gũi hơn với chúng tôi trong đức tin.