Thờ Phượng


Thờ phượng là một thời gian đặc biệt. Trong ngôi nhà của Thiên Chúa, dân Chúa bước ra khỏi

những phiền muộn và những khó khăn của cuộc sống hàng ngày, tập hợp lại như một gia đình

tâm linh trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Tại sao chúng ta tham gia thờ phượng? Trọng tâm

chính của thờ phượng của chúng ta là gì? Và chúng ta làm gì? Hoặc Thiên Chúa đã làm gì cho

chúng ta?

Chắc chắn  có những điều chúng ta làm trong khi thờ phượng. Chúng ta tham gia với các anh chị em trong đức tin và kêu gọi Thiên Chúa đến với chúng ta. Chúng ta khiêm tốn và chân thành thừa nhận những vấp ngã, nỗi thống khổ khi chúng ta không nghe lời Thiên Chúa. Trong khi thờ phượng, chúng ta cùng cất tiếng hát các bài thánh ca cầu nguyện, ngợi khen, và loan báo. Mỗi tuần chúng ta thể hiện những gì mà chúng ta tin vào những tín điều đã được các Đấng Kitô hữu nói trong nhiều thế kỷ qua. Chúng ta cùng cầu nguyện.

Nhưng nếu chúng ta nghĩ về sự thờ phượng như chủ yếu là một cái gì đó chúng ta làm, chúng ta đang thiếu một phần quan trọng nhất của sự thờ phượng. Thờ phượng chủ yếu về những gì Thiên Chúa đã làm và vẫn còn làm cho chúng ta. Khi chúng ta nghe  thông điệp về Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, và chúng ta nhớ đến phép rửa tội và rước lễ, Thiên Chúa đến với chúng ta. Ngài đã tạo và củng cố niềm tin vào chúng ta. Chúng ta là những người đến để thờ phượng. Ngài là người thực hiện những điều chúng ta cầu xin Ngài.

Tham dự buổi lễ cùng chúng tôi vào ngày chủ nhật  lúc 9:30 English & 10:30 Tiếng Việt