Tham dự buổi lễ cùng chúng tôi vào ngày chủ nhật  lúc 9:30 English & 10:30 Tiếng Việt 

Thăm viếng​                                                                                                   Chúng tôi rất muốn được gặp các bạn! Địa chỉ nhà thờ của chúng tôi là:

                                                                                                                                Peace in Jesus Lutheran Church
                                                                                                                                1253 Cole Road
                                                                                                                                Boise, ID 83704

                                                                                                               Boise và các khu vực xung quanh rất sẵn lòng chào đón các bạn! Hãy cho chúng tôi biết bạn đang                                                                                                                    đến và sau đó hãy tham gia thờ phượng cùng chúng tôi hoặc giúp đỡ với các dự án khác nhau trong                                                                                                                  suốt cả năm. Rất có thể Bạn sẽ yêu mến trẻ nhỏ của chúng tôi.